?!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> 学习塞罕坝精?/title> <script type="text/javascript" src="../../../dbsource/64219/64221.js"></script> <!--end component HTMLlg(title)--> <!--start component HTMLlg(style)--> <style> ul,li,div,img,p{ padding: 0; margin: 0; } .lb-parent{ width: 447px; height: 567px; position: relative; overflow: hidden; } .lb-main{ position: absolute; height: 567px; width: 4053px; } .lb-main li{ float: left; } </style> <!--end component HTMLlg(style)--> <link href="../../../template/39592017/39592025.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--start component HTMLlg(banner)--> <table width="1280" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tbody> <tr> <td height="420" align="center"><img src="../../../template/39592017/39592028.jpg" width="1280" height="548" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <!--end component HTMLlg(banner)--> <!--start component HTMLlg(lunbo)--> <table width="1280" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../../template/39592017/39592029.jpg"> <tbody> <tr> <td width="654" height="663" valign="top"><table width="448" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="568" align="center"> <div class="lb-parent"> <ul class="lb-main"> <li><img src="../../../template/39592017/39592037.jpg" width="447" height="567" alt=""/></li> <li><img src="../../../template/39592017/39592139.jpg" width="447" height="567" alt=""/></li> <li><img src="../../../template/39592017/39592140.jpg" width="447" height="567" alt=""/></li> <li><img src="../../../template/39592017/39592141.jpg" width="447" height="567" alt=""/></li> <li><img src="../../../template/39592017/39592142.jpg" width="447" height="567" alt=""/></li> <li><img src="../../../template/39592017/39592143.jpg" width="447" height="567" alt=""/></li> <li><img src="../../../template/39592017/39592144.jpg" width="447" height="567" alt=""/></li> <li><img src="../../../template/39592017/39592145.jpg" width="447" height="567" alt=""/></li> <li><img src="../../../template/39592017/39592037.jpg" width="447" height="567" alt=""/></li> </ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <script type="text/javascript"> $(function(){ var time=3000; var t=null; var index=0; clearInterval(t) t=setInterval(lb,time) function lb(){ if($(".lb-main").position().left<=-3576){ $(".lb-main").css({"left":"0px"}) } index++; $(".lb-main").stop().animate({"left":-index*447+"px"},700) $(".lb-main li:first").push($(".lb-main")) if(index>=8){index=0} } $(".lb-parent").mouseenter(function(){ clearInterval(t) }).mouseleave(function(){ t=setInterval(lb,time) }) }) </script> <!--end component HTMLlg(lunbo)--> <!--start component HTMLlg(wenzhang)--> <table width="1280" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img src="../../../template/39592017/39592030.jpg" width="1278" height="113" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="1280" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../../template/39592017/39592031.jpg"> <tbody> <tr> <td height="1093" valign="top"><table width="71%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td class="height22 font14"> <p style="text-indent:2em">塞罕坝精植根于塞罕?40万亩的土圎ͼ源于成百上千名塞|坝务林人的奉献奋斗Q成长于塞罕坝日益辉煌的l色事业之上Q是几代塞罕坝h用心血、汗水和生命凝结而成?/p> <span class="fontb">塞罕坝精的Ҏ</span><br /> <span class="fontb">塞罕坝溯?/span><br /> <p style="text-indent:2em">塞罕坝是蒙汉合璧语,意ؓ“丽的高?rdquo;Q她位于沛_省最北部的围场县境内。历史上Q这里就地域q袤Q树木参天,辽金时期被称?ldquo;千里松林”?/p> <span class="fontb">塞罕坝之D?/span><br /> <p style="text-indent:2em">清朝后期׃国力衰退Q日本R略者掠夺性的采伐、连q不断的q和日益增多的农牧zdQɘq里的树木被采伐D尽Q大片的林荡然无存。到解放前夕Q塞|坝?ldquo;林苍苍,树茫茫,风吹草低见牛?rdquo;的皇家猎苑蜕变成?ldquo;天苍苍,野茫茫,风吹沙v好荒?rdquo;的沙地荒原?/p> <span class="fontb">塞罕坝肇?/span><br /> <p style="text-indent:2em">C国成立后Q林业部l过充分调研和科学的规划设计Q?962q?月,军_建立林业部直属的塞罕坝机械林场。确立了四项建场dQ?1)建成大片用材林基圎ͼ生中、小径用材Q?2)改变当地自然面貌Q保持水土,为改变京z地带风沙危宛_造条Ӟ(3)研究U篏高寒地区造林和育林的l验Q?4)研究U篏大型国营机械化林场经营管理的l验?/p> <span class="fontb">塞罕坝涅?/span><br /> <p style="text-indent:2em">60q代的塞|坝Q集高寒、高h、大风、沙化、少雨五U极端环境于一体,自然环境十分恶劣。刚刚徏场的塞罕坝,没有_食Q缺房屋,交通闭塞,冬季大雪山Qh们便处于半封闭、半隔绝的状态;没有学校Q没有医院,没有׃设施Q从四面八方赶来的徏设者们Q除了简单的行李衣物Q其他的几乎一无所有。通过塞罕坝两代hq?0q的艰苦奋斗Q在极端困难的立地条件下Q在140万亩的ȝ营面U上Q成功营造了112万亩人工林,创造了一个变荒原为林让沙漠成绿z的l色奇迹。森林覆盖率由徏场初期的11.4%提高到现在的80%Q林木总蓄U量辑ֈ1012万立方米Q塞|坝人在茫茫的塞北荒原上成功营造v了全国面U最大的集中q片的h工林林vQ谱写了不朽的绿色篇章?/p> <span class="fontb">塞罕坝效?/span><br /> <p style="text-indent:2em">如今Q徏场时营造的树苗Q已l变成了瀚林P正发挥着无可替代的效益,造福着当地Q泽被着京|Q恩及着后世?br /> 塞罕坝效益包括塞|坝的经、生态和C会三大效益?/p> <p style="text-indent:2em">1.l济效益?/p> <p style="text-indent:2em">建场以来Q篏计向塞罕坝林场投?.49.亿元Q其中国家投?.5亿元Q林{?.99亿元。截?009q底Q林场有林地面积112万亩Q林木总蓄U?012万m3Q林木h?0多亿元,林木每年生长增加蓄积80?m3Q增?亿元Q多q来累计上缴利税q亿元,现林场固定资?亿多元,据中国林U院核算评估Q塞|坝资源Mhgؓ152.9亿元Q投入与产出比ؓ1:44</p> <p style="text-indent:2em">2.生态效益?/p> <p style="text-indent:2em">首先是阻沙源、保水源Q维护京z生态安全。中国林U院2007q核评伎ͼ塞罕坝每q可产生120亿元的生态服务效益?/p> <p style="text-indent:2em">3.C会效益?/p> <p style="text-indent:2em">一是ؓC会创造了大量的劳动就业岗位,有力地带动了区域l济发展Q二是示范带动作用;三是取得重大C会影响Q在人才培养、科技推广与示范、生态与思想教育{方面发挥了重要作用Q有效地传播了生态文化,弘扬了生态文明?/p> <span class="fontb">塞罕坝精的内涵</span><br/> <span class="fontb">塞罕坝精?/span><br/> <p style="text-indent:2em">原塞|坝_Q?ldquo;勤P建场Q艰苦创业,U学求实Q无U奉?rdquo;Q是在塞|坝建场三十q之际,q知塞|坝发展历程的原国家林业部副部长刘琨帮助ȝ提炼的。新塞罕坝精:“艰苦创业Q科学求实,无私奉献Q开拓创新。爱岗敬?rdquo;Q是CQ国家林业局局长贾治邦?010q?月在塞罕坝调研后Q在原塞|坝_基础上凝l提升而成?/p> <span class="fontb">塞罕坝精内?/span><br/> <p style="text-indent:2em">塞罕坝精是以艰苦创业ؓ核心Q以U学求实和开拓创Cؓ支撑Q以无私奉献和爱岗敬业ؓ价值取向的一个完整的_体系Q她既充满了塞罕坝h献n“绿色事业”的豪情壮志Q又体现了塞|坝人特有的理想q求?/p> <span class="fontb">塞罕坝精的时代要求</span><br /> <p style="text-indent:2em">2010q??日,国家林业局局长贾治邦到塞|坝林场调研Q??1日,全国林业厅局长谈会在塞|坝林场成功召开Q贾治邦局长对塞罕坝给予了充分肯定Q对“塞罕坝精?rdquo; l予了高度评仗他_“伟大的塞|坝_Q是中华民族_在林业行业的具体体现Q是全国林业行业的宝贵胦富,是激励广大务林h不断q取的旗帜,是发展现代林业、徏讄态文明、推动科学发展的强大动力。大力弘扬塞|坝_Q对于确保实现胡锦涛d提出?ldquo;双增”目标h重大的现实意义,对于推动C林业U学发展h重要的示范意义,对于构徏北方l色生态屏障具有巨大的推动意义Q对于引导全C会牢固树立生态文明观念具有深q的历史意义”?凭借塞|坝_Q我们已l把塞外荒原变成万顷林vQ我们更加相信,依靠和创新塞|坝_Q一定有能力把山川秀的塞罕坝徏设成Z自然和谐发展的现代化国有林场?/p></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <!--end component HTMLlg(wenzhang)--> <!--start component 新闻列表(xiangguan)--> <table width="1280" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img src="../../../template/39592017/39592032.jpg" width="1280" height="137" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="1280" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../../template/39592017/39592033.jpg"> <tbody> <tr> <td height="408" valign="top"><table width="71%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"><table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="30"><img src="../../../template/39592017/39592035.jpg" width="24" height="18" alt=""/><br /></td> <td height="40"><a href=../../../n31539/n39537553/n39592043/c39592245/content.html target=_blank class="font16" >无限风光塞罕?/a><br /></td> </tr> <tr> <td width="30"><img src="../../../template/39592017/39592035.jpg" width="24" height="18" alt=""/><br /></td> <td height="40"><a href=../../../n31539/n39537553/n39592043/c39592273/content.html target=_blank class="font16" >大力弘扬塞罕坝精?扎实推进生态文明徏?/a><br /></td> </tr> <tr> <td width="30"><img src="../../../template/39592017/39592035.jpg" width="24" height="18" alt=""/><br /></td> <td height="40"><a href=../../../n31539/n39537553/n39592043/c39592293/content.html target=_blank class="font16" >塞罕坝林场生态文明徏讄启示</a><br /></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="50"><img src="../../../template/39592017/39592036.jpg" width="329" height="20" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td align="center"><img src="../../../template/39592017/39592039.jpg" width="159" height="160" alt=""/></td> </tr> <tr> <td height="30" align="center">“中国华能”微信公众?《这里和塞罕坝一L?/td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table></td> <td width="490"><img src="../../../template/39592017/39592038.jpg" width="489" height="330" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(xiangguan)--> <!--start component HTMLlg(new)--> <table width="1280" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../../template/39592017/39592034.jpg"> <tbody> <tr> <td height="160" align="center" class="height24">COPYRIGHT © 1977-2016  BY 中国华能集团公司 ALL RIGHTS RESERVED<br /> 公司地址Q北京市西城区复兴门内大??nbsp;邮编Q?00031<br /> 京ICP?5038150?/td> </tr> </tbody> </table> <!--end component HTMLlg(new)--> <a href="http://www.hfllna.icu/"><span class="STYLE1">ʮһѡ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.125959.tw">11ѡ5ҽ</a> <a href="http://www.479992.tw">ͼ</a> <a href="http://www.655127.tw">ڷ</a> <a href="http://www.krjuzq.tw">߸ܸȫȥ</a> <a href="http://www.kzfpga.tw">ͼһţ</a> <a href="http://www.414240.tw">ũƱ</a> <a href="http://www.514642.tw">տ3ԤƼ</a> <a href="http://www.391924.tw">ʮһѡͼ</a> <a href="http://www.mnbupz.tw">Ϻ</a> <a href="http://www.242414.tw"></a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>